Terapia punktów spustowych

Terapia punktów spustowych to manualne (miejscowe lub ogólne), bezpośrednie działanie mechaniczne na mięsnie oraz powięzi, stosowane w celu niwelowania dolegliwości bólowych.