Osteopatia

WSPÓLNIE ZADBAMY O TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

Osteopata

Jestem absolwentem studiów magisterskich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wydziału Wojskowo-Lekarskiego z Oddziałem Fizjoterapii (I st.-2010r.,II st.-2012r.). Uzyskałem także dyplom instruktora rekreacji ruchowej – specjalność Pilates w Polskiej Akademii Sportu oraz terapeuty uroginekologicznego (akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Uroginekologiczne). Od 2017 roku zgłębiam tajniki osteopatii podczas 4-letnich studiów w Osteopathie Schule Deutschland (filia Niemieckiej Szkoły Osteopatii, OSD – Polska). Na co dzień zajmuję się rehabilitacją pacjentów ze schorzeniami ortopedycznymi oraz uroginekologicznymi. W pracy, obok konwencjonalnych zabiegów z zakresu fizjoterapii, wykorzystuję  USG oraz EMG. Od 2013 r. za szczególny cel obrałem sobie poszukiwanie nowych, skuteczniejszych metod leczenia schorzeń kompleksu lędźwiowo – miednicznego. Doświadczenie zawodowe zdobywałem podczas pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej w Łodzi oraz w Warszawie, medycznym domu opieki oraz Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Legionowie.

Bartosz Mitkowski