Metoda PNF

WSPÓLNIE ZADBAMY O TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

FIZJOTERAPIA LEGIONOWO

FIZJOTERAPIA - Metoda PNF

Metoda pnf, czyli proprioceptywne nerwowo-mięsniowe torowanie ruchu (ang. Proprioceptive neuromuscular facilitation), to metoda kompleksowej kinezyterapii, oparta na neurofizjologicznych zasadach wykonywania czynności ruchowych i ich rozwoju w trakcie życia człowieka, wykorzystywana do odzyskiwania utraconych lub kształtowania zaburzonych umiejętności ruchowych. Metoda uwzględnia odczuwanie własnego ruchu (propriocepcję) oraz skupia się na ułatwianiu ruchu zgodnego z fizjologicznymi sposobami wykonywania jak najbardziej skutecznej czynnościowo aktywności ruchowej.